Передавайте показники вашого електролічильника самостійно через «Особистий кабінет»

30-11-2018

    Відтепер його може ство­рити кожен споживач елек­троенергії, який користу­ється послугами району електромереж. Сервіс під такою назвою запрацював на сайті ПАТ "Чернігів­обленерго" в розділі "Осо­бистий кабінет" - фізичні особи.

    Зареєструйтесь в "Осо­бистому кабінеті", і ви мо­жете самостійно заносити щомісяця показники свого лічильника  (при цьому обов’язково вказувать його заводський номер)  Тут же ви матимете також мож­ливість сплатити за вико­ристану електроенергію з допомогою послуги "Приват 24" або "portmone" і пере­вірити стан розрахунків, пе­реглянути рахунки за використану електроенергію за останні три роки  та, за бажанням, їх роздрукувати, дізнатися, чи є пільга.

     Для тих, в кого є ком­п’ютери, смартфони, а чи ноутбуки, підключені до ме­режі  "Інтернет", ця нова послуга "Чер­нігів­обленерго" - просто знахідка.  Не треба годинами додзво­нюватись, щоб передати показник елек­тро­лічильника, нікуди ходи­ти, стояти в чергах до кас, не платити комісійних зборів. Зручно, швидко. Корис­тувачі їх із цим нес­кладним для них завданням роз­беруться відразу. Іншій категорії споживачів - спо­чатку буде і незручно, і незвично. Але це вимога часу - працівники Срібнян­ського енергозбуту при великому своєму бажанні не зможуть записати показ­ників усіх абонентів, навіть якщо працюватимуть ціло­добово. Не приймуть  всіх дзвінків і автовідповідач та оператори  кол-центру "Чер­нігів­обленерго", а також SMS-повідомлень.

     Отож, хочеться звернутися до дітей людей похилого віку, а також до виконуючих обо­в’язки  старост, депу­татів, сільських акти­вістів, пра­цівників соціа­ль­ної сфери, молодих людей, старшо­класників, які користу­ються сучас­ною елек­тронною тех­нікою.  Не відмовте своїм сусідам, зна­йомим, одно­сельцям і виконайте нес­кладне для вас їхнє про­хання. Цим ви допоможете не тільки їм, а й нам, енер­гетикам.

АДМІНІСТРАЦІЯ РЕМ.