Затверджена Стратегія розвитку Срібнянської територіальної громади Чернігівської області на 2021-2027 роки

08-02-2022

СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ СРІБНЯНСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ на 2021–2027 роки                                                                                        

ПЛАН ІЗ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ СРІБНЯНСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА 2021–2023 роки                                                                                                                          

ЗВІТ ПРО СТРАТЕГІЧНУ ЕКОЛОГІЧНУ ОЦІНКУ 

 Заходи, передбачені для здіснення моніторингу наслідків виконання документу державного планування «Стратегія розвитку Срібнянськоїтериторіальної громади Чернігівської області на 2021-2027 роки» разом із додатком “План із реалізації стратегії розвитку Срібнянської територіальної громади на 2021-2023 роки” для довкілля, у тому числі для здоров’я населення                                                                                          

ДОВІДКА ПРО КОНСУЛЬТАЦІЇ з органами виконавчої влади у процесі стратегічної екологічної оцінки документу державного планування “Стратегія розвитку Срібнянської територіальної громади Чернігівської області на 2021-2027 роки” разом із додатком “План із реалізації стратегії розвитку Срібнянської територіальної громади на 2021-2023 роки”                                                                                                                   

ДОВІДКА ПРО ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ у процесі стратегічної екологічної оцінки документу державного планування “Стратегія розвитку Срібнянської територіальної громади Чернігівської області на 2021-2027 роки” разом із додатком “План із реалізації стратегії розвитку Срібнянської територіальної громади на 2021-2023 роки”